Et bosted for børn og unge giver tryghed og velvære

0
855

Få et bedre hjem hos et bosted for børn og unge

Det er ikke alle hjem, der er lige nemme at vokse op i. De fleste børn vokser heldigvis op i velfungerende hjem med sunde og raske forældre. Her er der gode vilkår for, at barnet kan vokse op og blive en del af samfundet uden problemer. Har én eller begge forældre dog deres egne vanskeligheder at kæmpe med, kan det straks blive en mere omtumlet barndom. Som barn har man nemlig brug for masser af støtte hjemmefra, for at kunne føle sig rustet til at gå i skole og begå sig socialt med andre børn. Er forældrene psykisk ustabile er der derfor større risiko for, at barnet selv får problemer med at begå sig i samfundet.

 

Det er således ofte konflikter i hjemmet eller en ustabil familie, der gør, at børn selv vokser op med sociale vanskeligheder. Dette kan hurtigt til at gå ud over skolen, hvor barnet har brug for at rette alt sin opmærksomhed, for at koncentrere sig om undervisning. Det kan dog være svært at fokusere på indlæringen, hvis man hver dag kommer hjem til et ustabilt miljø. Det kan være, at en af forældrene har voldelige tendenser, eller har et alkoholmisbrug. I disse tilfælde kan det være en fordel for barnet at blive placeret på et opholdssted, hvor de kan få den manglende støtte fra voksne mennesker. Et bosted for børn og unge kan tilbyde denne slags anbringelse, så barnet kommer væk fra det konfliktfyldte hjem.

 

Unge med sociale vanskeligheder får glæde af at bosted for børn og unge

 

Hos et bosted for børn og unge er der plads til unge med alle mulige slags sociale vanskeligheder. Det kan være unge, der alt for tidligt at havnet i det kriminelle miljø, eller på anden måde er kommet på kant med loven. Dette sker ofte i misbrugsramte hjem, da forældrene her ikke er i stand til at give børnene den opmærksomhed, som de kræver under opdragelsen. Dette kan gøre barnet ængsteligt og uroligt, hvilket kan resultere i grænseafprøvende adfærd. Bostedet kan i dette tilfælde give de unge nogle faste og trygge rammer, hvor de får hjælp til at håndtere deres følelser, og lære at knytte kontakt til andre unge i samme situation.

 

Opholdstedet kan også være for børn der er sent udviklede, eller på anden måde er født med nedsatte sociale evner. Det kan blandt andet være børn med svær ADHD, der har svært ved at begå sig i skolen. Her kan diagnosen både være en forhindring for deres sociale velvære og adfærd, samt for deres faglige indlæring. Derfor kommer de hurtigt bagud i deres udvikling, og får således svært ved at tilpasse sig samfundets forskellige krav. På et bosted for børn og unge kan de dog få den hjælp, som de mangler i hverdagen. Her lærer de at begå sig med andre unge med sociale vanskeligheder, og får den nødvendige faglige hjælp under deres uddannelse.