At tage en uddannelse i hypnose

0
374

Hvis man ønsker at tage en uddannelse i hypnose, så bliver man nødt til at gå lidt andre veje, end hvad man ellers ville gøre, hvis man skulle i gang med en uddannelse. Hypnose er nemlig ikke fra staten og regeringens side anerkendt som en uddannelse, og derfor udbydes den heller ikke at staten. Dette betyder også, at staten ikke betaler uddannelsen for individet, ligesom staten heller ikke forsørger individet mens uddannelsen forløber i form af SU. Til gengæld eksisterer der mange private behandlere, der selv arbejder med hypnose, som også udbyder uddannelser i hypnose; et eksempel på en behandler finder du ved at klikke her. Uddannelser i hypnose er ofte tilrettelagt, så det er muligt at passe et job ved siden af. De tager altså hensyn til, at man skal have en indtægt, samtidig med man uddanner sig.

Hypnose i forbindelse med uddannelse

Der kan være flere grunde til, at det kan være gavnligt at opsøge en hypnotisør, mens man er under uddannelse. Børn og unge i dagens samfund lever, ifølge nogen, i en ”præstations generation”. Med dette begreb henvises der til, at man i skole, på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser konstant skal præstere. Mange unge bukker under for dette pres, hvilket blandt andet kan resultere i social angst eller præstationsangst. Her kan en, blandt selvfølgelig mange muligheder, være at afprøve hypnose. Men hypnosen kan man komme i konkakt med sin underbevidsthed og arbejde med de følelser og oplevelser, som måske er årsagen til fx præstationsangsten. Mange oplever især præstationsangst i forbindelse med mundtlige eksaminer. Dette kan være et stort og uretfærdigt problem, da man kan være nok så klog og flittig, man alligevel få en dårlig karakter til den mundtlige eksamen. Her kan hypnose måske hjælpe en med at komme i kontakt med den nervøsitet, som opstår i forbindelse med eksaminer.